• Burn-out syndrom – Diagnostika a terapie duševních poruch, 2., přepracované vydání; Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková